ulje na platnu tagged posts

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Read More

Kontrolisani haos, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 100×80 cm, Cena kontakt

Kontrolisani haos, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 100x80 cm, Cena kontakt

Kontrolisani haos, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 100×80 cm, Cena kontakt

Read More

Veza, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60×80 cm, Cena kontakt

Veza, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60x80 cm, Cena kontakt

Veza, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60×80 cm, Cena kontakt

Read More

Plava cetvorka, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60×80 cm, Cena kontakt

Plava cetvorka, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60x80 cm, Cena kontakt

Plava cetvorka, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60×80 cm, Cena kontakt

Read More

Igra, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60×80 cm, Cena kontakt

Igra, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60x80 cm, Cena kontakt

Igra, ulje na platnu, Janos Mesaros, sertifikat, 60×80 cm, Cena kontakt

Read More

Korida bikovi, ulje na platnu, 180×120 cm, mr. Natalija Cimesa, 2000 evra

Korida bikovi, ulje na platnu, 180×120 cm, mr. Natalija Cimesa, 2000 evra

Korida bikovi, ulje na platnu, 180×120 cm, mr. Natalija Cimesa, 2000 evra

Korida bikovi, ulje na platnu, 180×120 cm, mr. Natalija Cimesa, 2000 evra

Read More

Konjski stampedo, ulje na platnu, sertifikat, 70×50 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 eura

Konjski stampedo, ulje na platnu, sertifikat, 70x50 cm, akademski sl. Goran Bankovic,  150 eura

Konjski stampedo, ulje na platnu, sertifikat, 70×50 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 eura

Read More

Konji, ulje na platnu, 60×80 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Konji, ulje na platnu, 60x80 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Konji, ulje na platnu, 60×80 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Read More

Konji beli, ulje na platnu, 30×40 cm, Goran Bankovic, 80 evra

Konji beli, ulje na platnu, 30x40 cm, Goran Bankovic, 80 evra

Konji beli, ulje na platnu, 30×40 cm, Goran Bankovic, 80 evra

Read More

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×66 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 200 eura

Konj i devojka, ulje na platnu, 80x66 cm, akademski sl. Goran Bankovic,  200 eura

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×66 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 200 eura

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija