Stojan Djuric tagged posts

Saborna crkva mala, bez 27×33 cm, sa 40×46 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 100 eura

Saborna crkva mala, bez 27x33 cm, sa 40x46 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 100 eura

Saborna crkva mala, bez 27×33 cm, sa 40×46 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 100 eura

Read More

Saborna crkva, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Saborna crkva, 60x70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Saborna crkva, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Read More

Pravoslavlje, 50×60 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 250 eura

Pravoslavlje, 50x60 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 250 eura

Pravoslavlje, 50×60 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 250 eura

Read More

Jedrenjak, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Jedrenjak, 60x70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Jedrenjak, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Jedrenjak, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Read More

Beograd, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Beograd, 60x70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Beograd, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Read More

Akt, 80×60 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 350 eura

Akt, 80x60 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 350 eura

Akt, 80×60 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 350 eura

Akt, 80×60 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 350 eura

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija