Pijana ladja tagged posts

Skica za Pijani brod, 1927. ulje/karton, 45 x 60 cm, sign.nema, vlasništvo Galerije “Sava Šumanović”, Šid

Skica za Pijani brod, 1927. ulje/karton, 45 x 60 cm, sign.nema, vlasništvo Galerije "Sava Šumanović", Šid

Skica za Pijani brod

Skica za Pijani brod, 1927.
ulje/karton, 45 x 60 cm, sign.nema, vlasništvo Galerije "Sava Šumanović", Šid

 

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija