80×60 cm tagged posts

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Read More

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Konj i devojka, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Read More

Dva belca 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Dva belca 5, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Dva belca 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Read More

Dva belca 4, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Dva belca 4, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Dva belca 4, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Read More

Devojka sa violinom, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Devojka sa violinom, ulje na platnu, 80x60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Devojka sa violinom, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Read More

Dama i konj, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Dama i konj, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Dama i konj, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Read More

Braon bela ljubav, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Braon bela ljubav, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Braon bela ljubav, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija