40×50 cm tagged posts

Klavir, ulje na platnu, 40×50 cm, Paunovic Slobodan, 100 eura

Klavir, ulje na platnu, 40x50 cm, Paunovic Slobodan, 100 eura

Klavir, ulje na platnu, 40×50 cm, Paunovic Slobodan, 100 eura

Read More

Beograd kraj reke, ulje na platnu, 40×50 cm, akademski slikar Vanja, 60 eura

Beograd kraj reke, ulje na platnu, 40x50 cm, akademski slikar Vanja, 60 eura

Beograd kraj reke, ulje na platnu, 40×50 cm, akademski slikar Vanja, 60 eura

Read More

Balerine pored klavira, ulje na platnu, 40×50 cm, Katarina Ivanovic, 100 eura

Balerine pored klavira, ulje na platnu, 40x50 cm, Katarina Ivanovic, 100 eura

Balerine pored klavira, ulje na platnu, 40×50 cm, Katarina Ivanovic, 100 eura

Read More

Balerina sedi, ulje na platnu, 40×50 cm, Miomir Badzic, 120 eura

Balerina sedi, ulje na platnu, 40x50 cm, Miomir Badzic, 120 eura

Balerina sedi, ulje na platnu, 40×50 cm, Miomir Badzic, 120 eura

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija