300 eura tagged posts

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec zimi, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Read More

Galop, pastel uramljen, bez 70×50 cm, sa 85×65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Galop, pastel uramljen, bez 70x50 cm, sa 85x65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat,  300 eura

Galop, pastel uramljen, bez 70×50 cm, sa 85×65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Read More

Borba bikova, pastel uramljen, bez 50×70 cm, sa 65×85 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Borba bikova, pastel uramljen, bez 50x70 cm, sa 65x85 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Borba bikova, pastel uramljen, bez 50×70 cm, sa 65×85 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Read More

Meteori, ulje na gumiranom platnu, 140×90 cm, akademski Goran Bankovic, 300 eura

Meteori, ulje na gumiranom platnu, 140x90 cm, akademski Goran Bankovic, 300 eura

Meteori, ulje na gumiranom platnu, 140×90 cm, akademski Goran Bankovic, 300 eura

Read More

Borba petlova, pastel uramljen, bez 50×70 cm, sa 65×85 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Borba petlova, pastel uramljen, bez 50x70 cm, sa 65x85 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Borba petlova, pastel uramljen, bez 50×70 cm, sa 65×85 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Read More

Saborna crkva, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Saborna crkva, 60x70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Saborna crkva, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Read More

Jedrenjak, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Jedrenjak, 60x70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Jedrenjak, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Jedrenjak, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Read More

Beograd, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Beograd, 60x70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Beograd, 60×70 cm, Stojan Djuric, akril na platnu, 300 eura

Read More

Bik, pastel uramljen, bez 46×60 cm, sa 63×77 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Bik, pastel uramljen, bez 46x60 cm, sa 63x77 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Bik, pastel uramljen, bez 46×60 cm, sa 63×77 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Bik, pastel uramljen, bez 46×60 cm, sa 63×77 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Read More

Jahac, pastel uramljen, bez 70×50 cm, sa 85×65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Jahac, pastel uramljen, bez 70x50 cm, sa 85x65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Jahac, pastel uramljen, bez 70×50 cm, sa 85×65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija