Konji beli, ulje na platnu, 30×40 cm, Goran Bankovic, 80 evra

Konji beli, ulje na platnu, 30x40 cm, Goran Bankovic, 80 evra

Konji beli, ulje na platnu, 30×40 cm, Goran Bankovic, 80 evra

Read More

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×66 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 200 eura

Konj i devojka, ulje na platnu, 80x66 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 200 eura

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×66 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 200 eura

Read More

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Konj i devojka, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Konj i devojka, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 150 e

Read More

Knez Mihajlova ulica, ulje na platnu kombinovana tehnika, Monegorijas, 65×80 cm, 150 evra

Knez Mihajlova ulica, ulje na platnu kombinovana tehnika, 65x80 cm, 150 evra

Knez Mihajlova ulica, ulje na platnu kombinovana tehnika, 65×80 cm, 150 evra

Read More

Knez Mihajlova ulica, Monegorijas,ulje na platnu kombinovana tehnika, 40×80 cm, 100 evra

Knez Mihajlova ulica, Monegorijas,ulje na platnu kombinovana tehnika, 40x80 cm, 100 evra

Knez Mihajlova ulica, Monegorijas,ulje na platnu kombinovana tehnika, 40×80 cm, 100 evra

Read More

Klovn 2, ulje na platnu, 70×50 cm, akademski slikar Vanja, 200 eura

Klovn 2, ulje na platnu, 70x50 cm, akademski slikar Vanja, 200 eura

Klovn 2, ulje na platnu, 70×50 cm, akademski slikar Vanja, 200 eura

Read More

Jedrenjak u vatrenim prostorima, ulje na platnu, 50×70 cm, prof. FLU Nenad Stankovic, 500 eur

Jedrenjak u vatrenim prostorima, ulje na platnu, 50x70 cm, prof. FLU Nenad Stankovic, 500 eur

Jedrenjak u vatrenim prostorima, ulje na platnu, 50×70 cm, prof. FLU Nenad Stankovic, 500 eur

Jedrenjak u vatrenim prostorima, ulje na platnu, 50×70 cm, prof. FLU Nenad Stankovic, 500 eur

Read More

Jahac, pastel uramljen, bez 70×50 cm, sa 85×65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Jahac, pastel uramljen, bez 70x50 cm, sa 85x65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Jahac, pastel uramljen, bez 70×50 cm, sa 85×65 cm, akademski Braca Djurkovic, sertifikat, 300 eura

Read More

Jagoda, ulje na platnu, 30×20 cm, Dubravka Katic, uramljena, 100 evra

Jagoda, ulje na platnu, 30x20 cm, Dubravka Katic, uramljena, 100 evra

Jagoda, ulje na platnu, 30×20 cm, Dubravka Katic, uramljena, 100 evra

Read More

Isus, ulje na platnu, 127×68 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 300 e

Isus, ulje na platnu, 127x68 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 300 e

Isus, ulje na platnu, 127×68 cm, akademski sl. Goran Bankovic, 300 e

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija