Dva mala belca, ulje na platnu, 50×40 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 100 eura

Dva mala belca, ulje na platnu, 50x40 cm, akademski sl. Goran Bankovic,  sertifikat, 100 eura

Dva mala belca, ulje na platnu, 50×40 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 100 eura

Web design : Prodaja slika - ART Galerija