Category Petar Lubarda

Petar Lubarda

Petar Lubarda

Petar Lubarda

Petar Lubarda (Ljubotinj, 27. jul 1907 — Beograd, 13. februar 1974), jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih slikara 20. veka. Bio je član SANU i JAZU.

Osnovnu školu je pohađao u Ljubotinju, Cetinju i Herceg Novom, a gimnaziju u Herceg Novom, Šibeniku, Sinju i Nikšiću gde počinje da slika. Studije slikarstva započeo u Beogradu 1925. Umetničkoj školi, a nastavlja kratko u Parizu 1926. na Académie des Beaux Arts. U Crnu Goru se vraća 1932. i iste godine dolazi u Beograd. U Parizu drugi put boravi od 1938. do 1940.

Prvu samostalnu izložbu imao je 1925. u Nikšiću a potom 1927. i 1929. u Parizu i Rimu. Od 1927. godine učestvovao je na mnogobrojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Bio je član Društva srpskih umetnika „Lada“ od 1938, Grupe „Samos...

Read More

Bitka Vuciji Do

Bitka Vuciji Do

Bitka Vuciji Do

Read More

Konji

Konji

Konji

Read More

Kosovska bitka

Kosovska bitka

Kosovska bitka

Read More

Kosovski boj

Kosovski boj

Kosovski boj

Read More

Noc u Crnoj Gori

Noc u Crnoj Gori

Noc u Crnoj Gori

Read More

Zlatna stena

Zlatna stena

Zlatna stena

Read More

Zvezdana noć

Zvezdana noć

Zvezdana noć

Read More
Web design : Prodaja slika - ART Galerija