Apstraktni konji, ulje na platnu, 100×76 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 400 eura

Apstraktni konji, ulje na platnu, 100x76 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat,   400 eura

Apstraktni konji, ulje na platnu, 100×76 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 400 eura

Web design : Prodaja slika - ART Galerija